Актуално

Родителски срещи през учебната 2013/2014 година

През учебната 2013/2014 година родителските срещи ще се проведат както следва: 1. На 18.09.2013 г. от 18:00 ч. за 2. клас; 2.На 18.09.2013 г. от 18:00 ч. за 3. клас и 4. клас от І смяна; 3.На 18.09.2013 г. от 18:00 ч. за 8. клас; 4. На 19.09.2013 г. от 18:00 ч. за 1. клас; 5.На 19.09.2013 г. от 18:00 ч. за 3. клас и 4. клас от ІІ смяна; 6.На 24.09.2013 г. от 19:00 ч.  за всички останали класове …

Posted in Актуално | Comments Off

Прием по Наредба 11 за учебната 2013/2014 година

Заповед № РД 09-1351/31.08.2012г. за определяне на графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2013/2014 година Прием в 8.клас за учебната 2013/2014 година

Posted in Актуално | Comments Off

За униформите

http://35sou.bg/wp-content/uploads/2012/09/ceni4-216x300.jpg

Според Правилника на 35. СОУ „Добри Войников” всички ученици задължително трябва да са в училище с униформено облекло от 15.09.2012 г. до 30.06.2013 г. Във връзка с това, желаещите да поръчат допълнително елементи от униформеното облекло трябва да направят заявка при съответния класен ръководител в срок до 01.10.2012 г. Цените на униформите за среден и горен курс са описани в приложението:

Posted in Актуално | Comments Off