Актуално

ДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ

“Да помогнем за развитието на спорта в 35.СОУ “Добри Войников” Училищното настоятелство на 35.СОУ “Добри Войников” стартира ДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ за ремонтирането и цялостното обновяване на многофункционалната спортна площадка в двора на училището, за да стане тя безопасно и желано място за спорт и игра на учениците. 35.СОУ “Добри Войников” е едно от предпочитаните училища с изучаване на чужди езици. Неговите ученици показват отлични резултати по немски език, френски език и руски език. Много добри резултати има и по другите изучавани …

Posted in Актуално | Comments Off

Родителски срещи през учебната 2013/2014 година

През учебната 2013/2014 година родителските срещи ще се проведат както следва: 1. На 18.09.2013 г. от 18:00 ч. за 2. клас; 2.На 18.09.2013 г. от 18:00 ч. за 3. клас и 4. клас от І смяна; 3.На 18.09.2013 г. от 18:00 ч. за 8. клас; 4. На 19.09.2013 г. от 18:00 ч. за 1. клас; 5.На 19.09.2013 г. от 18:00 ч. за 3. клас и 4. клас от ІІ смяна; 6.На 24.09.2013 г. от 19:00 ч.  за всички останали класове …

Posted in Актуално | Comments Off

Прием по Наредба 11 за учебната 2013/2014 година

Заповед № РД 09-1351/31.08.2012г. за определяне на графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2013/2014 година Прием в 8.клас за учебната 2013/2014 година

Posted in Актуално | Comments Off