Новини

Родителски срещи през месец септември

Родителски срещи през месец септември На 19.09.20017 година (вторник) родителска среща за 1. клас от 18:00 часа; На 19.09.20017 година (вторник) родителска среща за 8. клас от 18:00 часа; На 26.09.20017 година (вторник) родителска среща за 2. клас от 17:30 часа; На 26.09.20017 година (вторник) родителска среща за 3. клас от 18:30 часа; На 26.09.20017 година (вторник) родителска среща за всички класове от I смяна (без 1.,3. и 8. класове) от 19:00 часа; На 26.09.20017 година (вторник) родителска среща за …

Posted in Новини | Comments Off

Съобщение

График за септемврийска поправителна сесия за гимназиален етап График за септемврийска поправителна сесия за учениците на самостоятелна форма на обучение

Posted in Новини | Comments Off

Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията

Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията

Posted in Новини | Comments Off