Новини

Приети ученици на първо класиране в първи клас

Английски език Немски език Френски език

Posted in Новини | Comments Off

Втори Юнашки игри

http://35sou.bg/wp-content/uploads/2018/06/факлата1-150x150.jpg

35. СЕУ “Добри Войников” участва с два отбора – ученици от четвърти и пети клас, които се представиха отлично. Отборите бяха водени от Валентина Стоянова и Мила Ацева.

Posted in Новини | Comments Off

Един по-различен урок по физическо възпитание и спорт

Часът на БНТ HD  27.05.2018 г.

Posted in Новини | Comments Off