Новини

Учебна 2020/2021 година

Уважаеми родители, Скъпи ученици, Новата 2020/2021 учебна година за всички нас започва в условията на сложна епидемиологична обстановка. Почти всичките дейности, свързани с подготовката на учебната година, съдържат нови или променени елементи. Ръководството и екипът на 35 СЕУ „Добри Войников“ подробно се запозна с публикуваните от МОН на 27.08.2020 г. „Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на Covid-19“ ( https://www.mon.bg/bg/news/3976 ). Бяха сформирани комисии и работни групи, които да подготвят прилагането на насоките в …

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Учебна 2020/2021 година

Електронни купони за столово хранене

Уважаеми родители, В прикачения файл може да разгледате предложението на фирмата, осъществяваща обедното хранене на учениците в 35. СЕУ „Добри Войников“ за използване възможностите на платформата „Здравословно училище“. Закупуването на електронни купони за столовото хранене на децата ще спести време и усилия, тъй като е достъпно 24 часа в денонощието. Индивидуалната безконтактна карта се закупува еднократно (1,50 лв.). Месечната такса за обслужване и поддръжка на тази карта е 3,60 лв. При проявен интерес от страна на родителите същата може да …

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Електронни купони за столово хранене

Проект на класни стаи и класни ръководители

Проектът е изготвен съгласно Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19 и училищната стратегията за частична дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки.

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Проект на класни стаи и класни ръководители