Новини

Трети етап на класиране

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици, както и тези, които не са кандидатствали до момента,  съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 24.07.2020 г. до 27.07.2020 г. вкл. За целта следва да се подаде НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ. В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап, които ще бъдат обявени …

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Трети етап на класиране

Писмо РУО

Изх. № РУО1- 17923 / 10.07.2020 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка, Ви уведомявам за следното: 1. Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика. 2. Напомням, че съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на …

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Писмо РУО

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,РУО – София-град напомня: 1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://priem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление. 2. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 14.07.2020 г., 15.07.2020 г. …

Posted in Новини | Коментарите са изключени за ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС