Новини

Попълване на свободните места след трети етап на класиране

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 04.08.2020 г. до 10.09.2020 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането. Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални …

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Попълване на свободните места след трети етап на класиране

Трети етап на класиране

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици, както и тези, които не са кандидатствали до момента,  съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 24.07.2020 г. до 27.07.2020 г. вкл. За целта следва да се подаде НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ. В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап, които ще бъдат обявени …

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Трети етап на класиране

Писмо РУО

Изх. № РУО1- 17923 / 10.07.2020 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка, Ви уведомявам за следното: 1. Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика. 2. Напомням, че съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на …

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Писмо РУО