Новини

Съобщение за 1.клас

Списъците на приетите ученици на II класиране са обявени на входа на училището. За английски и немски език са приети децата, които имат до 68 точки включително. За френски език – 63 точки включително. ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС Е ОТ 14.06. ДО 15.06.2017 Г. ОТ 8:00 ДО 17:00 ЧАСА В СТАЯ 11. НЕЗАПИСАЛИТЕ СЕ В СРОКА ГУБЯТ МЯСТОТО СИ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 1.  Копие от акт за раждане на детето. 2. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна …

Posted in Новини | Comments Off

Съобщение за 12. клас

Зрелостниците, които желаят да се запознаят с изпитните си работи от ДЗИ, могат да направят това в училище на 14.06.2017 г. (сряда) от 13 ч. до 16 ч. и на 15.06.2017 г. (четвъртък) от 15 ч. до 17 ч. от ръководството

Posted in Новини | Comments Off

Съобщение 1.клас

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че във връзка с подадено от Вас заявление за прием в първи клас на 35. СУ „Д. Войников”, в съответствие с т. 10 от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на столична община  и решение на Обществения съвет към 35. СУ “Д. Войников” прието с Протокол № 2 от 04.04.2017 г.,  а именно при наличието на повече кандидати с равен брой точки от обявените места за прием в първи …

Posted in Новини | Comments Off