1. клас

Прием в I клас за учебна 2021/2022 година

Първи клас разпределение по паралелки

Второ класиране I клас

Списък класирани 04.06.2021

Списък некласирани 04.06.2021

Уважаеми родители,

Приетите ученици в първи клас ще бъдат разпределени по паралелки както следва:

 • I а клас – 24 ученици с изучаване на английски език
 • I б клас – 24 ученици с изучаване на немски език
 • I в клас – 12 ученици с изучаване на английски език и 12 ученици с изучаване на френски език

Разпределението ще се осъществи въз основа на подредените от родителите желания за изучаване на чужд език, посочени в заявлението за записване. В него се посочват и задължително избираемите предмети. Подаване на заявлението се осъществява в училището, съгласно Графика на дейностите за прием в първи клас.

При по-голям брой желаещи за изучаване на даден чужд език от определените в училищния план-прием места, ще се пристъпи към процедура на случаен избор на входящи номера.

Уважаеми родители,

Записването на приетите ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година ще се извършва от 08:00 ч. до 17:00 ч. в библиотеката на училището, както следва:

 • След първо класиране от 07.06.2021 г. до 11.06.2021 г.
 • След второ класиране от 14.06.2021 г. до 18.06.2021 г.
 • След трето класиране от 21.06.2021 г. до 25.06.2021 г.

Необходими документи:

 1. Заявление за записване в първи клас (образец може да се изтегли от сайта или да се попълни в училище)
 2. Удостоверение на детето за завършена подготвителна група или подготвителен клас.
 3. Допълнителни документи (за деца със СОП, ТЕЛК и др.)

След записване, според подредените от Вас желания за изучаване на чужд език, ще се извърши разпределянето на учениците по паралелки.

Заявление_за_записване_на_ученик_в_1_клас 2021

Декларация за родители 1 клас 2021

Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата.

За учебната 2020/2021 година в 35. СЕУ „Добри Войников“ е осъществен прием на ученици в първи клас в следните паралелки:

1 паралелка с изучаване на английски език;

1 паралелка с изучаване на немски език;

1 паралелка с изучаване на английски или френски език.

Целодневното обучение се осъществява от 8:00 ч. до 16:30 ч.

Целодневната организация на обучението включва:

 • Редуване на учебните предмети от задължителната подготовка и веднага след тях часове по самоподготовка, целесъобразно разположени сутрин и следобяд;
 • Балансирано разположени часове по спорт, занимания по интереси и игри;
 • Обеден отдих с организирано хранене в стола на училището и игри на открито или закрито.

За пълноценно обучение, възпитание и развитие на вашите деца, училището предлага:

 • Екип от високо квалифицирани педагози;
 • Индивидуална и групова работа в клас;
 • Иновационни подходи и интерактивни методи на преподаване;
 • Самостоятелен етаж за начален курс;
 • Мултимедийно оборудване на класните стаи;
 • Целодневно медицинско обслужване;
 • Логопед, психолог, ресурсен учител;
 • Стол, бюфет.

Извънкласни дейности:

 • Екскурзии и зелени училища;
 • Празнични базари – коледен, мартенски, великденски;
 • Работа по проекти;
 • Концерти;
 • Посещение на театри, музеи, изложби;
 • Баскетбол, волейбол, футбол;
 • Вокална група.