1. клас

Прием в I клас за учебна 2022/2023 година

Уважаеми родители,

Записването на приетите ученици в първи клас за учебната 2022 / 2023 година ще се осъществява на място в библиотеката на 35 СЕУ „Добри Войников“.

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ИСОДЗ ЗА ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители, 

Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

Наредба _ ПРИЕМ 1. клас

Решение СОС _ 101

Уважаеми родители,

Благодарим ви за желанието и доверието вашите деца да бъдат ученици на 35 СЕУ „Добри Войников“!

Нашето училище е с доказан опит и традиции в ранното чуждоезиково обучение.

35 СЕУ „Добри Войников“ обявява прием в първи клас за учебната 2022 / 2023 година на три паралелки по двадесет и четири ученици, както следва:

 • 1 паралелка (24 ученици) – с изучаване на английски език
 • 1 паралелка (24 ученици) – с изучаване на немски език
 • 1 паралелка (24 ученици) – с изучаване на френски език (12 ученици) и на английски език (12 ученици)

Обучението в първи клас се осъществява при целодневна организация на учебния ден от 8:00 ч. до 16:30 ч.

Целодневната организация на обучението включва:

 • Редуване на учебни предмети от задължителните учебни часове и веднага след тях часове по самоподготовка, целесъобразно разположени сутрин и следобяд;
 • Балансирано разположени часове по спорт, занимания по интереси и игри, проектни дейности;
 • Обеден отдих с организирано хранене в стола на училището и игри на открито или закрито.

За пълноценно обучение, възпитание и развитие на вашите деца, училището предлага:

 • Екип от високо квалифицирани педагози;
 • Индивидуална и групова работа в клас;
 • Иновационни подходи и интерактивни методи на преподаване;
 • Самостоятелен етаж за начален курс;
 • Класни стаи с мултимедийно оборудване и интерактивни дъски;
 • Библиотека;
 • Целодневно медицинско обслужване;
 • Логопед, психолози, ресурсен учител;
 • Стол, бюфет.

 

За да се запознаете с екипа преподаватели и атмосферата в нашето училище, заповядайте на предварителна родителска среща, която ще се проведе на 26.04.2022 г. от 18:30 часа в Актовата зала на училището. Очакваме ви!