I клас

Уважаеми родители,
Записването на приетите ученици след първо класиране в първи клас в 35. СЕУ „Добри Войников“ ще се осъществява в периода 04.06.2024 г. – 13.06.2024 г. от 8:00 ч. до 17:00 ч. (с изключение на 10.06.2024 г. – от 14:00 ч. до 17:00 ч.) на етаж 1 в стая № 11.
При записване на ученика се предоставя оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование и на място се попълват заявления.
Екипът на 35. СЕУ „Добри Войников“ очаква с много любов бъдещите първокласници!

Класиране през ИСОДЗ

–––––––––––––––––––––––––

Приети в I клас за учебната 2023 – 2024 година

Списък на учениците в 1 а клас _ 2023_2024 г.

Списък на учениците в 1 б клас _ 2023_2024 г.

Съобщение за родителска среща

 

Прием в I клас за учебна 2023/2024 година

Уважаеми родители,

Благодарим ви за желанието и доверието вашите деца да бъдат ученици на 35 СЕУ „Добри Войников“!
Нашето училище е с доказан опит и традиции в ранното чуждоезиково обучение.

35 СЕУ „Добри Войников“ обявява прием в първи клас за учебната 2023 / 2024 година на две паралелки по двадесет и четири ученици, както следва:
 1 паралелка (24 ученици) – с изучаване на английски език
 1 паралелка (24 ученици) – с изучаване на френски език (12 ученици) и на немски език (12 ученици)
Обучението в първи клас се осъществява при целодневна организация на учебния ден от 8:00 ч. до 16:30 ч.
Целодневната организация на обучението включва:
o Редуване на учебни предмети от задължителните учебни часове и веднага след тях часове по самоподготовка, целесъобразно разположени сутрин и следобяд;
o Балансирано разположени часове по спорт, занимания по интереси и игри, проектни дейности;
o Обеден отдих с организирано хранене в стола на училището и игри на открито или закрито.
За пълноценно обучение, възпитание и развитие на вашите деца училището предлага:
o Екип от високо квалифицирани педагози;
o Индивидуална и групова работа в клас;
o Иновационни подходи и интерактивни методи на преподаване;
o Самостоятелен етаж за начален курс;
o Класни стаи с мултимедийно оборудване и интерактивни дъски;
o Библиотека;
o Целодневно медицинско обслужване;
o Логопед, психолози, ресурсен учител;
o Стол, бюфет.

За да се запознаете с екипа преподаватели и атмосферата в нашето училище, заповядайте на предварителна родителска среща, която ще се проведе на 25.04.2023 г. от 18:30 часа в Актовата зала на училището, а на 26.04.2023 г. в Деня на отворени врати ще имате възможност да посетите различни учебни часове в начален етап в продължение на учебния ден. Очакваме ви!
Записването на класираните ученици в първи клас след всяко текущо класиране в срок, определен в графика за дейностите https://kg.sofia.bg/#/calendar ще се извършва физически в библиотеката на училището.

Наредба _ ПРИЕМ 1. клас

Решение- СОС _ 101

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС