Олимпийски клуб

Така започнахме.

И продължихме в годините. Дейностите, които организира и в които участва Олимпийския клуб в 35.СЕУ стават все повече.

          През 2014 година за активна дейност в областта на Олимпизма и Олимпийското възпитание генералният секретар на Българския Олимпийски комитет, г-н Белчо Горанов връчи на Олимпиийския клуб на 35 – то училище почетен медал.  Взе се решение този медал да бъде преходен и да се връчва на ученик от 11 клас, постигнал високи резултати в спорта, образованието и културата, който в 12 клас има доброволческа кауза свързана с Олимпийското възпитание на принципа „Връстници обучават връстници”.

          Носители на почетния медал са: Джоана Трашлиева, Дария Найденова, Йоана Илиева, Стаси Шулева, Лилия Хардалиева.