Междуинституционалния план за превенция на агресията

Междуинституционален план за превенция на агресията

Приложение 1 – Карта на услугите
Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги
Приложение 3 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации
Приложение 4 – Добри практики