Откриване на учебната година

Уважаеми ученици и родители,

в изпълнение на заповед №РД09-2040/10.09.2021 г. откриването на новата 2021/2022 учебна година ще се проведе както следва:

  1. Присъствено откриване в двора на училището ще се състои само за ученици от I, V и VIII клас последния график:

I клас – 09:00 часа;

V клас – 10:30 часа;

VIII клас – 11:30 часа.

2. За учениците от II, III, IV,VI,VII,IX,X,XI и XII клас –
новата учебната година ще започне присъствено, на открито при спазване на задължителните мерки от Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка. Информация за организацията всеки клас ще получи от класния си ръководител.

Ръководството на 35.СЕУ пожелава на всички ученици, родители и учители спокойна и успешна учебна година!