Втора класна стая в 35. СЕУ доби собствен артистичен изглед. След отворения към знанието прозорец в 34. кабинет, вече имаме вдъхновението на Малкия принц в 37 кабинет. Дължим го на ентусиазма на ученическия съвет, помощта на родители и подкрепата на ръководството на училището.


На новата визия на стаята ще се радват учениците 11а и 12а.

Малкият принц
Художниците в действие
Подписите