Галерия от книжки по химия

Учениците от 9.а клас, които изучават предмета Химия и опазване на околната среда като профилиращ, участваха в проектна дейност по изработване на книжки, чието съдържание включва характеристика на
метали, неметали и на техните съединения. Работата по проекта продължи през целия първи срок и включи: проучване на научна литература, запознаване с историята на учени – откриватели, физични и химични
свойства на веществата, влиянието им върху човека и околната среда, любопитни факти. Учениците проявиха ентусиазъм при изработката на книжките и творчество при оформлението им, представиха ги пред съучениците си и пред преподавателя си по химия – г-жа Янка Попова.

Галерията с книжки ще бъде достъпна на всички ученици от училище, които имат интерес към химията и искат да обогатят познанията си в тази област.