Немска езикова диплома

За пореден път и тази учебна  година нашият колектив има основание да се гордее с постигнатите резултати на оценявания в Германия изпит за Немска езикова диплома (DSD II). Издържалите успешно изпита са 90% от явилите се 49 зрелостници, като 75% от тях защитиха най-високото ниво - С1 по Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР). DSDII е стандартизиран изпит, който се провежда в сертифицирани DSD-училища в цял свят. Този изпит удостоверява не само езикови познания на ниво С1 по ОЕЕР, но и владе...
Виж още