XI семинар на преподавателите по природни науки

На 1.12.2023 г. в зала "Асен Златаров" на ХТМУ се проведе XI семинар на преподавателите по природни науки. В него взеха участие ученици и преподаватели от столицата, както и от други населени места. Нашето училище беше представено от два екипа, включващи ученици от 12 клас, профил химия, подпомагани от Янка Попова -главeн учител по Химия и опазване на околната среда. Задълбочено представяне на темата "Приложение на нанотехнологиите в практиката" направиха Анелия Николова от 12.а клас и Рая Я...
Виж още

XI национален семинар за преподаватели по природни науки

Във връзка с договора за сътрудничесво на нашето училище с ХТМУ - гр. София, ученици от 12 клас, профил химия и техният учител - Янка Попова ще вземат участие в семинара на 1.12.2023 г. Темата на семинара е: "Технологичното образование - ключ към бъдещето", а подтемата: "Технологиите - качество и здраве на живот". В семинара ще участват ученици от различни градове на страната. Училището ни ще бъде представено от два екипа, които разработиха актуални и интересни теми: "Приложение на химич...
Виж още