График на дейностите за допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици в VIII клас.

1. Подаване на документи за участие в класиране за допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици в VIII клас - на 04.08.2022 г. от 09:00 часа до 15:00 часа. Учениците подават в училището: - заявление до директора; - оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование - за учениците от училища на чужди държави. 2. Класиране по бал и обявяване на списъците с приетите ученици - на 04.08.2022 г. до 17:00 ч. 3. Запис...
Виж още

Ученици от 35. СЕУ – на спортен морски лагер в ММЦ Приморско по национална програма „Отново заедно“

От 11. до 16. юли ученици от 35. СЕУ „Добри Войников“ са на лагер в ММЦ Приморско по национална програма „Отново заедно“. Програмата обхваща посещения на исторически обекти, спортни игри, културни занимания като рисуване с пясък, творческа вечер, фолклорна работилница, и разбира се - плаж. След интензивна учебна година учениците с удоволствие се включват в различните занимания и оценяват и времето, прекарано далече от екрана на телефоните.
Виж още

Нашите деветокласници защитиха DSD1

За поредна година трудът и усилията на учители и ученици по немски език в IX клас бе възнаграден с отличните резултати от изпита за Немска езикова диплома на ниво В1 по Единната европейска езикова рамка, които получихме от Германия в края на юни. Честито на всички заслужили да бъдат заявени за изпита и доказали своите знания по немски език! Очакваме сертификатите, които ще бъдат връчени в началото на следващата учебна година. Пожелаваме на всички ученици да продължат да усвояват езика и д...
Виж още