35 СЕУ „Добри Войников“ става на 71 години

Има истини казани и доказани във времето.
Има нещо величаво и свещено в благородното дело да създадеш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух, всичко това да превърнеш в традиция и, най-трудното, с любов да го предадеш на поколенията да го развиват и пазят.
Има нещо възвишено в стремежа на човека да достигне до тайнствата на знанието, да търси отговор на всички въпроси, да е свързан с едно училище, което е част от живота и развитието му.   
Да влезеш в него с нетърпение, да бъдеш там с желание, да си тръгнеш от него с тъга. 
Това е Нашето училище – 35. СЕУ „Добри Войников“.
Честит празник!

Откриване на учебната година

Уважаеми ученици и родители,

в изпълнение на заповед №РД09-2040/10.09.2021 г. откриването на новата 2021/2022 учебна година ще се проведе както следва:

  1. Присъствено откриване в двора на училището ще се състои само за ученици от I, V и VIII клас последния график:

I клас – 09:00 часа;

V клас – 10:30 часа;

VIII клас – 11:30 часа.

2. За учениците от II, III, IV,VI,VII,IX,X,XI и XII клас –
новата учебната година ще започне присъствено, на открито при спазване на задължителните мерки от Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка. Информация за организацията всеки клас ще получи от класния си ръководител.

Ръководството на 35.СЕУ пожелава на всички ученици, родители и учители спокойна и успешна учебна година!