Дарителска акция, инициирана от Училищното настоятелство, в подкрепа на отбора по баскетбол девойки към 35. СЕУ.

Повече за дарителската акция можете да прочетете тук.

Рейтингова система на висшите училища в Република България

Във връзка с писмо на МОН относно популяризиране на Рейтинговата система на висшите училища в Република България (РСВУ) 35. СЕУ „Добри Войников“ информира завършващите през 2024 г. зрелостници за възможностите, които тя предоставя за кариерно ориентиране и избор на висше училище.

На зрелостниците ще бъде предоставено специализираното печатно издание с годишните класации на висшите училища (Рейтинг на висшите училища 2023 г).

Онлайн дванадесетокласниците могат да се запознаят с Рейтинговата система тук.