Немска езикова диплома

За пореден път и тази учебна  година нашият колектив има основание да се гордее с постигнатите резултати на оценявания в Германия изпит за Немска езикова диплома (DSD II). Издържалите успешно изпита са 90% от явилите се 49 зрелостници, като 75% от тях защитиха най-високото ниво – С1 по Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР). DSDII е стандартизиран изпит, който се провежда в сертифицирани DSD-училища в цял свят. Този изпит удостоверява не само езикови познания на ниво С1 по ОЕЕР, но и владеенето на функционално-комуникативни, политически, исторически, социални и културни компетентности .Успешното представяне на този изпит е още едно доказателство, че зрелостниците, завършващи 35.СЕУ  „Добри Войников“, са самостоятелни и критично мислещи млади хора, които намират достойна реализация у нас и в чужбина.

Свободни места

Уважаеми родители,

Свободните места по паралелки за учебната 2021/2022 година в 35 СЕУ „Добри Войников“, с изключение на тези от I  -ви и VIII-ми клас, ще бъдат обявени след приключването на учебната 2020/2021 г. в края на месец юни.

При налични свободни места заявления ще се приемат в срок до 09.07.2021 г.

От Ръководството