Ден на отворените врати за родителите на бъдещите първокласници

Уважаеми родители,

Благодарим ви за желанието и доверието вашите деца да бъдат ученици на 35 СЕУ „Добри Войников“!

Нашето училище е с доказан опит и традиции в ранното чуждоезиково обучение.

35 СЕУ „Добри Войников“ обявява прием в първи клас за учебната 2024 / 2025 година на две паралелки по двадесет и четири ученици, както следва:

 • 1 паралелка (24 ученици) – с изучаване на английски език
 • 1 паралелка (24 ученици) – с изучаване на френски език (12 ученици) и на  немски език (12 ученици)

Обучението в първи клас се осъществява при целодневна организация на учебния ден от 8:00 ч. до 16:30 ч.

Целодневната организация на обучението включва:

 • Редуване на учебните предмети от задължителната подготовка и веднага след тях часовете по самоподготовка, целесъобразно разположени сутрин и след обяд.
 • Балансирано разположени часове по спорт, занимания по интереси, игри.
 • Обеден отдих с организирано хранене в стола на училището и игри на открито или закрито.

За пълноценно обучение, възпитание и развитие на вашите деца, училището предлага:

 • Екип от високо квалифицирани педагози;
 • Индивидуална и групова работа в клас;
 • Иновационни подходи и интерактивни методи на преподаване;
 • Самостоятелен етаж с междучасия несъвпадащи с тези на учениците от прогимназиален и гимназиален етап;
 • Класни стаи с мултимедийно оборудване и интерактивни дъски и дисплеи;
 • Съвременно обзаведена и оборудвана стая за занимания по интереси;
 • Целодневна организация на учебния ден за учениците от начален етап;
 • Възможности за участие в множество състезания и олимпиади;
 • Библиотека;
 • Медицинско обслужване;
 • Логопед, психолог, ресурсен учител, педагогически съветник;
 • Стол, бюфет.
 • Неразделна част от ежедневието на учениците от начален етап са:
 • Концерти и сценични изяви
 • Организирани екскурзии и зелени училища
 • Учебни занятия на открито
 • Занимания по безопасност на движението
 • Активни спортни занимания
 • Празнични базари

Нашият екип се стреми да подържа тесни връзки с родителската общност, да осигури спокойна и сигурна среда за децата в училище, както и да възпитава учениците в дух на толерантност, креативно мислене и споделяне на общочовешките ценности.

За родителите на бъдещите първокласници организираме предварителна родителска среща на 23.04.2024 г. от 18:30 часа в Актовата зала на училището, както и дни на отворени врати на 24.04.2024 г. и 25.04.2024 г.

За да се включите в планираните мероприятия е необходимо да направите предварително записване, като последвате линка:

Регистрация родителска среща/отворени врати за първи клас:

За родителите на бъдещите първокласници

Дарителска акция, инициирана от Училищното настоятелство, в подкрепа на отбора по баскетбол девойки към 35. СЕУ.

Повече за дарителската акция можете да прочетете тук.