Свободни места по класове

За учебната 2018 / 2019 година 35. СЕУ обявява следните свободни места

Клас Брой места Клас Брой места Клас Брой места
1. клас   5. клас 1-НЕ; 1-АЕ; 1-ФЕ  9. клас  1-ФЕ
2. клас   6. клас 1-НЕ; 2-АЕ 10.клас  3-ФЕ; 1-НЕ
3. клас   7. клас   11. клас  2-ФЕ
4. клас   8. клас 2-ФЕ 12. клас  

 

Comments are closed.