Свободни места по класове

За учебната 2014/2015 година 35. СОУ обявява следните свободни места

 

Клас Брой места Клас Брой места Клас Брой места
1. клас - 5. клас 4-АЕ 9. клас -
2. клас 1 – АЕ 6. клас 2-НЕ; 3-АЕ
10.клас 1-НЕ/РЕ/МАТ; 2-ФЕ/РЕ/БЕЛ 2-ФЕ/РЕ/ИСТ
3. клас - 7. клас 2-НЕ; 2-АЕ 11. клас 2-НЕ/РЕ/МАТ; 2-ФЕ/РЕ/БЕЛ; 2-ФЕ/РЕ/БЕЛ
4. клас 1-НЕ; 2-ФЕ; 3-АЕ 8. клас 2-ФЕ/РЕ/БЕЛ 2-ФЕ/РЕ/ИТ
12. клас -

Comments are closed.