Свободни места по класове

За учебната 2014/2015 година 35. СОУ обявява следните свободни места

 

Клас Брой места Клас Брой места Клас Брой места
1. клас - 5. клас 3-АЕ 

1-НЕ

9. клас 1-НЕ 

1- ФЕ

2. клас 1 – АЕ 6. клас 3-НЕ; 3-АЕ
10.клас 1-НЕ  

3-ФЕ

3. клас 1-АЕ или ФЕ 7. клас 1-НЕ; 1-АЕ 11. клас 1-НЕ 

2-ФЕ

4. клас 1-НЕ; 2-ФЕ; 3-АЕ 8. клас  

3-ФЕ

12. клас -

Comments are closed.