Свободни места по класове

За учебната 2019 / 2020 година 35. СЕУ обявява следните свободни места

Клас Брой места Клас Брой места Клас Брой места
1. клас 0 5. клас АЕ – 0, НЕ – 0, ФЕ – 0  9. клас  НЕ – 0, ФЕ – 2
2. клас 0 6. клас АЕ – 0, НЕ – 0, ФЕ – 0 10.клас НЕ – 0, ФЕ – 1
3. клас 0 7. клас АЕ – 3, НЕ – 2, ФЕ – 2 11. клас НЕ – 0, ФЕ – 2
4. клас 0 8. клас 0 12. клас 0

 

Comments are closed.