Свободни места по класове

За учебната 2015 / 2016 година 35. СОУ обявява следните свободни места

Клас Брой места Клас Брой места Клас Брой места
1. клас - 5. клас -
9. клас  

3- ФЕ

2. клас -
6. клас 1-НЕ; 3-АЕ
10.клас  

2-ФЕ

3. клас 2 – НЕ 7. клас 2-НЕ; 2-АЕ 11. клас  

3-ФЕ

4. клас - 8. клас 2-ФЕ  12. клас -

Comments are closed.