Свободни места по класове

За учебната 2019 / 2020 година 35. СЕУ обявява следните свободни места

Клас Брой места Клас Брой места Клас Брой места
1. клас АЕ – 1; НЕ – 1; ФЕ – 1 5. клас 0  9. клас ФЕ – 1
2. клас 0 6. клас АЕ – 1; ФЕ – 1 10.клас ФЕ – 1
3. клас ФЕ – 1 7. клас 0 11. клас НЕ – 1; ФЕ – 2
4. клас 0 8. клас 0 12. клас 0

 

Comments are closed.