Свободни места по класове

За учебната 2012/2013 година 35. СОУ обявява следните свободни места

 

Клас Брой места Клас Брой места Клас Брой места
1. клас - 5. клас 3 9. клас 2 ФЕ
2. клас 2 6. клас 2 10.клас 2 ФЕ
3. клас 2 7. клас 1 11. клас 2 ФЕ 2 НЕ
4. клас - 8. клас 2 12. клас 2 НЕ

Comments are closed.