1. клас

През учебната 2014/2015 година 35. СОУ осъществява прием на ученици в първи клас за следните паралелки:

Клас Разширено изучаване Форма на обучение Учителски екип
1.а Английски  език целодневно обучение Станка Христова
 

Снежана Радева-Петрова

1.б Немски език целодневно обучение Тошко Тонев
 

Мария Сарафова

1.в Английски език или френски език целодневно обучение Татяна Вълчева-Стоянова
 

Евдокия Рачинска

Може да се запознаете с учебният план на 1. клас – випуск 2014/2015  UCHEBEN_PLAN_2014_1kl.

Целодневното обучение се осъществява от 8:00 ч. до 17:20 ч.

Целодневната организация на обучението включва:

 • Редуване на учебните предмети от задължителната подготовка и веднага след тях часове по самоподготовка, целесъобразно разположени сутрин и след обяд;
 • Балансирано разположени часове по спорт, занимания по интереси и игри;
 • Обеден отдих с организирано хранене в стола на училището и игри на открито или закрито.

За пълноценно обучение,възпитание и развитие на вашите деца, училището предлага:

 • Екип от високо квалифицирани педагози;
 • Индивидуална и групова работа в клас;
 • Иновационни подходи и интерактивни методи на преподаване;
 • Самостоятелен етаж за начален курс;
 • Мултимедийно оборудване на класните стаи;
 • Целодневно медицинско обслужване;
 • Логопед, психолог, ресурсен учител;
 • Стол, бюфет.

Извънкласни дейности:

 • Екскурзии и зелени училища;
 • Празнични базари – коледен, мартенски, великденски;
 • Работа по проекти;
 • Концерти;
 • Посещение на театри, музеи, изложби;
 • Баскетбол, плуване, футбол;
 • Шах;
 • Лечебна физкултура;
 • Арт ателие;
 • Компютърен курс;

График на дейностите по прием в първи клас:

 • Подаване на заявление_приложение 1 за 1_клас_2014 – от 17.02.2014 г. до 31.05.2014 г. до 12:00 ч. в библиотеката на училището;
 • Район1; Район 2; Район 3;
 • Критерии_за_прием_1._клас;
 • Ден на отворени врати –   17.03., 18.03., 19.03.2014 г. , възможност да посетите учебни часове при всички преподаватели от начален етап;
 • Предварителна родителска среща – 13.03.2014 г. от 18:00 ч. в актовата зала на училището;
 • Първо класиране и записване - от 02.06.2014 г. до 04.06.2014 г., след издаване на удостоверение за завършена подготвителна група;
 • Второ класиране – от 05.06.2014 г. до 06.06.2014 г.;
 • Обявяване на свободни места – 09.06.2014 г.;
 • Записване на ученици, желаещи да заемат свободните места - от 09.06.2014 г. до 10.06.2014 г.;
 • Обявяване на окончателните списъци със записаните ученици и разпределение по паралелки на 11.06.2014 г.
 • Родителска среща по паралелки на 16.06.2014 г.

Comments are closed.