1. клас

През учебната 2016/2017 година 35. СОУ осъществява прием на ученици в първи клас за следните паралелки:

Клас Разширено изучаване Форма на обучение
1.а Английски  език целодневно обучение
1.б Немски език целодневно обучение
1.в Английски език или френски език целодневно обучение

Може да се запознаете с учебният план на 1. клас – випуск 201 6 / 2017  Учебен план

Целодневното обучение се осъществява от 8:00 ч. до 16:30 ч.

Целодневната организация на обучението включва:

 • Редуване на учебните предмети от задължителната подготовка и веднага след тях часове по самоподготовка, целесъобразно разположени сутрин и следобяд;
 • Балансирано разположени часове по спорт, занимания по интереси и игри;
 • Обеден отдих с организирано хранене в стола на училището и игри на открито или закрито.

За пълноценно обучение, възпитание и развитие на вашите деца, училището предлага:

 • Екип от високо квалифицирани педагози;
 • Индивидуална и групова работа в клас;
 • Иновационни подходи и интерактивни методи на преподаване;
 • Самостоятелен етаж за начален курс;
 • Мултимедийно оборудване на класните стаи;
 • Целодневно медицинско обслужване;
 • Логопед, психолог, ресурсен учител;
 • Стол, бюфет.

Извънкласни дейности:

 • Екскурзии и зелени училища;
 • Празнични базари – коледен, мартенски, великденски;
 • Работа по проекти;
 • Концерти;
 • Посещение на театри, музеи, изложби;
 • Баскетбол, волейбол, плуване, футбол;
 • Лечебна физкултура;
 • Арт ателие;
 • Вокална група и хор.

График на дейностите по прием в първи клас:

График на отворени врати

 • Предварителна родителска среща – 12.04.2016 г. от 18:00 часа.
 • Родителска среща по класове – 22.06.2016 г. от 18:30 часа.

Comments are closed.