1. клас

През учебната 2014/2015 година 35. СОУ осъществява прием на ученици в първи клас за следните паралелки:

Клас Разширено изучаване Форма на обучение Учителски екип
1.а Английски  език целодневно обучение Станка Христова
 

Елена Аракшиева

1.б Немски език целодневно обучение Тошко Тонев
 

Мария Сарафова

1.в Английски език или френски език целодневно обучение Татяна Вълчева-Стоянова
 

Евдокия Рачинска

Може да се запознаете с учебният план на 1. клас – випуск 2014/2015  UCHEBEN_PLAN_2014_1kl.

Целодневното обучение се осъществява от 8:00 ч. до 17:20 ч.

Целодневната организация на обучението включва:

 • Редуване на учебните предмети от задължителната подготовка и веднага след тях часове по самоподготовка, целесъобразно разположени сутрин и след обяд;
 • Балансирано разположени часове по спорт, занимания по интереси и игри;
 • Обеден отдих с организирано хранене в стола на училището и игри на открито или закрито.

За пълноценно обучение,възпитание и развитие на вашите деца, училището предлага:

 • Екип от високо квалифицирани педагози;
 • Индивидуална и групова работа в клас;
 • Иновационни подходи и интерактивни методи на преподаване;
 • Самостоятелен етаж за начален курс;
 • Мултимедийно оборудване на класните стаи;
 • Целодневно медицинско обслужване;
 • Логопед, психолог, ресурсен учител;
 • Стол, бюфет.

Извънкласни дейности:

 • Екскурзии и зелени училища;
 • Празнични базари – коледен, мартенски, великденски;
 • Работа по проекти;
 • Концерти;
 • Посещение на театри, музеи, изложби;
 • Баскетбол, плуване, футбол;
 • Шах;
 • Лечебна физкултура;
 • Арт ателие;
 • Компютърен курс;

График на дейностите по прием в първи клас:

 • Подаване на заявление_приложение 1 за 1_клас_2014 – от 17.02.2014 г. до 31.05.2014 г. до 12:00 ч. в библиотеката на училището;
 • Район1; Район 2; Район 3;
 • Критерии_за_прием_1._клас;
 • Ден на отворени врати –   17.03., 18.03., 19.03.2014 г. , възможност да посетите учебни часове при всички преподаватели от начален етап;
 • Предварителна родителска среща – 13.03.2014 г. от 18:00 ч. в актовата зала на училището;
 • Първо класиране и записване - от 02.06.2014 г. до 04.06.2014 г., след издаване на удостоверение за завършена подготвителна група;
 • Второ класиране – от 05.06.2014 г. до 06.06.2014 г.;
 • Обявяване на свободни места – 09.06.2014 г.;
 • Записване на ученици, желаещи да заемат свободните места - от 09.06.2014 г. до 10.06.2014 г.;
 • Обявяване на окончателните списъци със записаните ученици и разпределение по паралелки на 11.06.2014 г.
 • Родителска среща по паралелки на 16.06.2014 г.

Comments are closed.