1. клас

През учебната 2019/2020 година 35. СЕУ „Добри Войников“ осъществява прием на ученици в първи клас за следните паралелки:

1 паралелка с изучаване на английски език – 22 ученици;

1 паралелка с изучаване на немски език – 22 ученици;

1 паралелка с изучаване на английски или френски език – 11+11 ученици.

Целодневното обучение се осъществява от 8:00 ч. до 16:30 ч.

Целодневната организация на обучението включва:

 • Редуване на учебните предмети от задължителната подготовка и веднага след тях часове по самоподготовка, целесъобразно разположени сутрин и следобяд;
 • Балансирано разположени часове по спорт, занимания по интереси и игри;
 • Обеден отдих с организирано хранене в стола на училището и игри на открито или закрито.

За пълноценно обучение, възпитание и развитие на вашите деца, училището предлага:

 • Екип от високо квалифицирани педагози;
 • Индивидуална и групова работа в клас;
 • Иновационни подходи и интерактивни методи на преподаване;
 • Самостоятелен етаж за начален курс;
 • Мултимедийно оборудване на класните стаи;
 • Целодневно медицинско обслужване;
 • Логопед, психолог, ресурсен учител;
 • Стол, бюфет.

Извънкласни дейности:

 • Екскурзии и зелени училища;
 • Празнични базари – коледен, мартенски, великденски;
 • Работа по проекти;
 • Концерти;
 • Посещение на театри, музеи, изложби;
 • Баскетбол, волейбол, плуване, футбол;
 • Арт ателие;
 • Вокална група

График на дейностите по прием в първи клас:

https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages/-/asset_publisher/ASgDWUFARx2r/content/utv-rdeni-prilezasi-rajoni-i-grafik-na-dejnostite-za-priem-na-ucenici-v-p-rvi-klas?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Feducation-messages%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ASgDWUFARx2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

 

Район 35 СЕУ

 • Дни на отворени врати – 15.04 – 17.04.2019 г.

Comments are closed.