ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТА ЗА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ

Уважаеми родители,

Училищната готовност е важен етап в развитието на детето и подготовката му за новата социална роля- ученик. Записаните ученици в първи клас, в началото на септември месец, по график,  ще направят тест за училищна готовност. Тестът има за цел оценка на индивидуалните способности, особености и потребности на децата, което да спомогне за оптимално им разпределение по паралелки, както и да запознае предварително преподавателите с нивото на овладени знания, умения и компетентности от децата в етапа на предучилищно образование.

This entry was posted in Актуално, Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.