ДЕН НА ИНИЦИАТИВИТЕ в 35 СЕУ „Добри Войников“

На 29.10.2020 г. в 35 СЕУ „Добри Войников” при спазване на заповед №629/27.10.2020 г. ще се проведе „ДЕН НА ИНИЦИАТИВИТЕ”.

Учениците, разделени по паралелки ще вземат участие в разнообразни активности.

Учениците от начален етап ще се включат в дейности, заложени по Проект „Ние участваме безопасно и отговорно в движението на пътя”, финансиран от Програма на Столична община за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение. По паралелки ще се включат в следните дейности:

  • Тематични занимания с интерактивни дейности по БДП;
  • Щафетни игри, включващи елементи от БДП;
  • Практически занимания по БДП на вътрешна площадка;
  • Практически занимания по БДП в реална среда (на кръстовище в близост до училището);
  • Конкурс за рисунка на тема „Ние сме отговорни участници в пътното движение”.

Учениците от прогимназиален и гимназиален етап ще участват в инициативата „Нашият училищен спортен празник“, под наслов „Заедно в спорта, заедно в училище“. По паралелки те ще се включат в следните дейности: Наблюдение на демонстрация по Народна топка от представители на Федерацията по Народна топка България /Dodgeball Federation Bulgaria/, които ще запознаят участниците със спецификата на спорта, чрез инициативата си “PLAY WITH US”. Ще се проведат и състезателни мачове;

Лекоатлетически състезания като участие в Проект за спорт за децата в Лозенец по Програма „За развите на физическото възпитание и спорта на Столична община“; Спортни игри по станции, включващи игри – волейбол, бадминтон и баскетбол;

Дейностите за учениците от VIII клас в проектната инициатива „Покана за разговори на тема ТОЛЕРАНТНОСТ” – какво означава тя и как я практикуваме в ежедневието се отлагат.

          Учениците от VIIа, XIб и XIв клас ще финализират дейността си по Проект „Гражданско образование, чрез ученическо участие към фондация” на  „Малки стъпки”.

Ръководството на 35 СЕУ „Добри Войников“

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.