Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията

Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията

Posted in Новини | Comments Off

График на четвърто класиране за 8. клас

На основание чл. 70, ал. 2 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици в 8 клас със заповед на директора е определена комисия със следните задачи: 1. Да разгледа подадените до 26.07.2017 г. 16 ч. документи за участие в четвъртото класиране. 2. Да класира по бал и да обяви списъците с приетите ученици на 27.07.2017 г. до 12 ч. 3. Да …

Posted in Актуално | Comments Off

Свободни места в 1.клас

Уважаваеми родители, В изпълнение на т.6.3 от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, Ви уведомявам, че свободните места в 35. СУ “Добри Войников” са, както следва: В паралелка с изучаване на английски език – 1 място и в паралелка с изучаване на немски език 1 място. от ръководството

Posted in Новини | Comments Off