Събщение за 9.клас с немски език

Уважаеми родители, Класните работи по немски език на 9 клас могат да бъдат разгледани на 27.06.2017 г. (вторник) от 13:30 часа до 15:00 часа при главен учител Диана Томова. от ръководството

Posted in Новини | Comments Off

Свободни места в 1.клас

Уважаеми родители, В изпълнение на т.6.3 от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, Ви уведомявам, че свободните места след трето класиране,обявени от 35. СУ “Добри Войников” са, както следва: В паралелка с изучаване на английски език – 1 място, в паралелка с изучаване на немски език 1 място и 1 място в паралелка с изучаване на  френски език. от ръководството

Posted in Новини | Comments Off

„Да, на спорта!”, „Не, на насилието!”

http://35sou.bg/wp-content/uploads/2017/06/5551.jpg

Приключи проект И през ваканцията „Да, на спорта!”. „Не, на насилието!” изпълнен от ученици от 1, 2, 3 и 4 клас на 35.СУ „Добри Войников” и преподавателите по физическо възпитание и спорт – Мила Ацева и Валентина Стоянова. Проектът е финансиран от Столична община и е в съответствие с Програмата за изпълнение на Стратегията на Столична Община за развитие на физическото възпитание и спорта, здравословен начин на живот и извънкласни дейности. В десетте дни на активни спортни занимания, …

Posted in Новини | Comments Off