ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД” и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО” ЗА УЧЕБНИТЕ 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 ГОДИНИ

Posted in Новини | Коментарите са изключени за ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД” и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО” ЗА УЧЕБНИТЕ 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 ГОДИНИ

Заповед за определяне на спечелилите конкурса за осъществяване на извънкласни дейности в 35 СЕУ

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Заповед за определяне на спечелилите конкурса за осъществяване на извънкласни дейности в 35 СЕУ

Протокол №1/04.07.2019 г. от проведено заседание на Комисията за отваряне и класиране на постъпилите оферти от външни организации във връзка с конкурс за осъществяване на извънкласни дейности в 35 СЕУ

Posted in Новини | Коментарите са изключени за Протокол №1/04.07.2019 г. от проведено заседание на Комисията за отваряне и класиране на постъпилите оферти от външни организации във връзка с конкурс за осъществяване на извънкласни дейности в 35 СЕУ