Важно

Проект за кабинети и класни ръководители по смени за учебна_2018_2019 година

Posted in Новини | Comments Off

Допитване на Държавна агенция за закрила на детето

Уважаеми родители, ДАЗД стартира разработване на нова Национална стратегия за детето. С оглед отчитане на позициите на различни обществени групи и родителски организации, ДАЗД провежда допитване „ДАЗД пита възрастните“, което е във връзка с проучване на нагласите и вижданията на родителите относно условията, в които живеят децата им и начина, по който възприемат заобикалящата ги среда. Допитването съдържа 6 въпроса и може да бъде попълнено на : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceEeI0YCg80K8OaDzqUI1HmTwmFnidq_Rc6l5a5IDBRyZnGA/viewform

Posted in Новини | Comments Off

График на септемврийска поправителна сесия

График поправителна сесия

Posted in Новини | Comments Off